Marcel Kokta

Čestný titul: Šachový mistr Šk Frýdlant, z.s.