2. ročník Oddílového přeboru v praktickém šachu 2018

16.07.2018 12:58

Šachový klub Frýdlant, z.s. 

pořádá 

„2. ročník Oddílového přeboru v praktickém šachu“

Pořadatel: Šk Frýdlant, z.s. 

Vedoucí turnaje: Tomáš Trejbal (R3) 

Herní systém: systém každý s každým, max. 12 účastníků 

Tempo hry: 2 x 60 minut + 15 vteřin/tah na partii pro každého hráče 

Právo účasti: všichni hráči registrovaní u Šk Frýdlant, z.s. 

Místo konání: Klubovna Šk Frýdlant, z.s., Okružní 277 Frýdlant 

Hrací dny: Hrací den je úterý a náhradní hrací den je čtvrtek. 

Termíny: 7.8; 14.8.; 21.8.; 28.8.; 4.9.; 11.9.; 18.9., 25.9.; 2.10.; 9.10.; 16.10. 2018 

Podmínky: Partie je možné předehrát pouze se souhlasem vedoucího turnaje. Začátek je stanoven na 17:00, čekací doba je 1 hodina – nedostaví-li se hráč v této době bez omluvy k partii, prohrává. Turnaj bude započítán na ELO LOK v praktickém šachu!!! 

Přihlášky: email: trejbalt@seznam.cz vedoucímu turnaje do 5.8.2018 

Losování: bez losování, startovní číslo bude přiděleno dle pořadí došlé přihlášky 

Startovné: jednotné 100,- Kč (z toho 20,- Kč na zápočet ELO, 80,- Kč do cenového fondu) 

Ceny: 

1. místo: medaile, diplom, titul oddílového přeborníka s právem účasti na Regionálním přeboru jednotlivců 2019 + věcná cena 

2. místo: medaile, diplom, titul 1. vicepřeborníka oddílu + věcná cena 

3. místo: medaile, diplom, titul 2. vicepřeborníka oddílu + věcná cena 

Vítězové: 

2017 – Miroslav Brňák 

2018 - ??? 

 

V klubovně platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů!!!